OTAMON ERÄMIEHET ry

Vuosikokous Majalla pe 14.2.2020 klo 19.00.

Paikalla      9 jäsentä.

Pöytäkirja

 1. Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Ville Oinonen avasi kokouksen

 1. Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Puheenjohtajaksi Ville Oinonen ja sihteeriksi Perttu Kotro

 1. Todetaan kokouksen laillisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 1. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Päätös: Ilpo Purhonen ja Veli-Pekka Väänänen

 1. Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus

kuluneelta toimivuodelta.

Päätös: Puheenjohtaja Ville Oinonen luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin.

 1. Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

kuluneelta tilikaudelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä

ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

                 Päätös: Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös

 1. Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

Päätös: Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle

 1. Toimitetaan puheenjohtajan, erovuoroisten jäsenten, toiminnan-

tarkastajan ja toiminnantarkastajan varamiehen vaali. Erovuoroiset Esko Kaipainen ja Perttu Kotro

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Ville Oinonen, johtokunnan erovuoroiset jäsenet Esko Kaipainen ja Perttu Kotro valittiin uudelleen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Hämäläinen ja varalle Henri Eronen ja Teppo Eronen.

 1. Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma

Päätös: Johtokunnan laatima toiminta- ja taloussuunnitelma luettiin ja hyväksyttiin.

 1. Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja

sihteerin kulukorvaus

                 Päätös: Liittymismaksu 100 €, jäsenmaksu 40 € ja sihteerin kulukorvaus 200 €

 1. Hirviluvat 2020

Päätös: Anotaan hirviluvat yhdessä Kaislajärven metsästäjien kanssa, hakija Perttu Kotro. Haettavan lupamäärän päättää hakija yhdessä hirvijohtajien kanssa.

 1. 12.  Sääntömuutos seuraan liittymiseen

Päätös: Keskusteltiin asiasta ja johtokunta valmistelee asiaa tarkemmin seuraavaan kokoukseen

 1. Muut asiat

– Karhun metsästys (luovutetaan alueet Juvan karhualueeseen, Pauli Kaipainen yhteyshenkilö.

– Pienpetokilpailu (petokilpailun voitti Pauli Kaipainen, hän saa vapaajäsenyyden vuodelle 2020)

– Pilkkikilpailut Pitkoslammella (lauantaina 21.3 klo 9, kokoontuminen Viskarin tiellä.

– Harjoitusvuoro Orimäellä 24.6 klo 17-20

– Jäsentenväliset ammunnat 17.20 klo 17

– Otamo-Saaristo ottelu Orimäellä 16.8 klo 15

 1. Kokouksen päättäminen, kokous päätettiin klo 20:30.

Puheenjohtaja                                                                         Sihteeri

Ville Oinonen                                                                         Perttu Kotro

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________________                              ________________________

Kategoriat: Uutiset

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder