Otamon Erämiehet ry

Vuosikokous 6.2.2015 klo 19:00 majalla.

1. Puheenjohtaja Ville Oinonen avasi kokouksen

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Oinonen ja sihteeriksi Vesa Hämäläinen

3. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Ilpo Purhonen ja Pauli Kaipainen, he toimivat myös ääntenlaskijoina

5. Puheenjohtaja luki edellisen vuoden toimintakertomuksen joka hyväksyttiin pitkän keskustelun jälkeen.

6. Luettiin tili- ja toiminnantarkastus kertomus. Hyväksyttiin

7. Tili ja vastuuvapaus myönnettiin tilivelvollisille.

8. Puheenjohtajan ja johtokunnan erovuoroisten jäsenten vaali.Sekä toiminnantarkastajan ja hänen varamiehen vaali.
Puheenjohtaja Ville Oinonen
Johtokunnan erovuoroiset jäsenet Timo Kaipainen ja Kari Narinen valittiin uudelleen.
Toiminnantarkastajaksi valittiin Pauli Kaipainen ja hänelle varalle Henri ja Teppo Eronen

9. Vahvistettiin toimintasuunnitelma vuodelle 2015

10. Hyväksyttiin toimintakauden varainkäyttösuunnitelma (tulo- ja menoarvio)

11. Yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus.
Liittymismaksu 100 €
Jäsenmaksu 35 €
Sihteerin kulukorvaus 200 €

12. UUdet jäsenet
Peltola Lauri Markus / hyväksyttiin
Hämäläinen Antti Juhani/ hyväksyttiin

13. Hirviluvat
Otamo ja Kaislajärvenmetsästäjät anovat omat luvat.
Arto Kaipainen hakee luvat.

14. Muut asiat
Pienpetokilpailu
1. Ilpo Purhonen / vapaa jäsenyys yli 50 p
2. Pauli Kaipainen / vapaa jäsenyys yli 50 p
3. Aarne Kaipainen
Pilkkikilpailut la 4.4.2015, samalla kisa Kaipaalata vastaan. Kilpailuaika 9-13
Puuliiterin teosta keskusteltiin.
Luovutettiin aseteline Ilpo Purhoselle
Keväällä taimenistutustalkoot, aika ilmoitetaan  nettisivu kalenterissa

15. Puheenjohtaja päätti kokouksen.

Vakuudeksi  Vesa Hämäläinen         Ville Oinonen

Kategoriat: Uutiset

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder