OTAMON ERÄMIEHET ry

Vuosikokous Majalla pe 9.2.2018 klo 19.00.

Paikalla       12    jäsentä.

Pöytäkirja

1.      Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Ville Oinonen avasi kokouksen

2.      Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Puheenjohtajaksi Ville Oinonen ja sihteeriksi Arto Kaipainen

3.      Todetaan kokouksen laillisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.      Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Päätös: Perttu Kotro ja Vesa Hämäläinen

5.      Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus

kuluneelta toimivuodelta.

Päätös: Puheenjohtaja Ville Oinonen luki toimintakertomuksen joka hyväksyttiin muutoksitta.

6.      Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

kuluneelta tilikaudelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä

ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

                 Päätös: Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös

7.      Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

Päätös: Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle

8.      Toimitetaan puheenjohtajan, erovuoroisten jäsenten, toiminnan-

tarkastajan ja toiminnantarkastajan varamiehen vaali. Erovuoroiset Kari Narinen ja Timo Kaipainen.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Ville Oinonen, johtokunnan erovuoroiset jäsenet Timo Kaipainen ja Kari Narinen valittiin uudelleen. Toiminnantarkastajaksi Valittiin Vesa Hämäläinen ja varalle Teppo Eronen.

9.      Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma

Päätös: Johtokunnan laatima toiminta- ja taloussuunnitelma luettiin ja hyväksyttiin muutamalla pienellä muutoksella.

10.  Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja

sihteerin kulukorvaus

                 Päätös: Liittymismaksu 100 €, jäsenmaksu 35 € ja sihteerin kulukorvaus 200 €

11.  Päätetään kokouskutsutavasta

Päätös: Päätettiin että kokouskutsut jatkossa seuran nettisivuilla ja majalla ilmoitustaululla.

12.  Hirviluvat 2018

Päätös: Anotaan hirviluvat yhdessä Kaislajärven metsästäjien kanssa, hakija Perttu Kotro. Haettavan lupamäärän päättää hakija yhdessä hirvijohtajien kanssa.

13.  Muut asiat

– Sihteerin läppäri (seuralle hankitaan läppäri, budjetti n 400,sihteeri hoitaa hankinnan)

– Karhun metsästys(luovutetaan alueet Juvan karhualueeseen, Pauli Kaipainen yhteyshenkilö.

– Rekisteriseloste (nähtävissä majalla ja nettisivuilla)

– Pienpetokilpailu(petokilpailun voitti Erkki Kaipainen, hän saa lahjakortin ja vapaa jäsenyyden)

– Jäsenmaksulaskutus(jäsenmaksulaskut tulee jatkossa Metsästäjäliiton kautta)

– Pilkkikilpailut (lauantaina 7.4 klo 9, kokoontuminen majalle.

– Ammuntasimulaattorin käytön maksaa seura vuodelta 2018. Vastuuhenkilö Ilpo Purhonen

14.  Kokouksen päättäminen, kokous päätettiin klo 20:30.

Puheenjohtaja                                                                         Sihteeri

Ville Oinonen                                                                         Arto Kaipainen

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________________                              ________________________

Kategoriat: Uutiset

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder