OTAMON ERÄMIEHET ry

Vuosikokous Majalla pe 1.2.2019 klo 19.00.

Paikalla      13 jäsentä.

Pöytäkirja

1.      Kokouksen avaus

Seuran puheenjohtaja Ville Oinonen avasi kokouksen

2.      Valitaan puheenjohtaja ja sihteeri

Päätös: Puheenjohtajaksi Ville Oinonen ja sihteeriksi Perttu Kotro

3.      Todetaan kokouksen laillisuus

Päätös: Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4.      Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkastajaa

Päätös: Kari Narinen ja Pertti Riekkinen

5.      Esitetään johtokunnan laatima toimintakertomus

kuluneelta toimivuodelta.

Päätös: Puheenjohtaja Ville Oinonen luki toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin pienin korjauksin.

6.      Esitetään tilikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

kuluneelta tilikaudelta sekä päätetään tilien hyväksymisestä

ja tilinpäätöksen vahvistamisesta.

                 Päätös: Hyväksyttiin tilit ja vahvistettiin tilinpäätös

7.      Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.

Päätös: Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin johtokunnalle

8.      Toimitetaan puheenjohtajan, erovuoroisten jäsenten, toiminnan-

tarkastajan ja toiminnantarkastajan varamiehen vaali. Erovuoroiset Arto Kaipainen, Keijo Roikonen ja Pauli Kaipainen.

Päätös: Puheenjohtajaksi valittiin Ville Oinonen, johtokunnan erovuoroiset jäsenet Arto Kaipainen, Keijo Roikonen ja Pauli Kaipainen valittiin uudelleen. Toiminnantarkastajaksi valittiin Vesa Hämäläinen ja varalle Henri Eronen ja Teppo Eronen.

9.      Vahvistetaan toiminta- ja taloussuunnitelma

Päätös: Johtokunnan laatima toiminta- ja taloussuunnitelma luettiin ja hyväksyttiin muutamalla pienellä muutoksella.

10.  Määrätään yhdistyksen liittymis- ja jäsenmaksun suuruus ja

sihteerin kulukorvaus

                 Päätös: Liittymismaksu 100 €, jäsenmaksu 40 € ja sihteerin kulukorvaus 200 €

11.  Hirviluvat 2019

Päätös: Anotaan hirviluvat yhdessä Kaislajärven metsästäjien kanssa, hakija Perttu Kotro. Haettavan lupamäärän päättää hakija yhdessä hirvijohtajien kanssa.

12.  Nylkyvajan lattiaremontti

Päätös: Tehdään lattiaremontti. Remontti rahoitetaan lisätalkoilla ja hirvenlihan myynnillä.

13.  Muut asiat

– Karhun metsästys (luovutetaan alueet Juvan karhualueeseen, Pauli Kaipainen yhteyshenkilö.

– Pienpetokilpailu (petokilpailun voitti Esko Kaipainen, hän saa vapaa jäsenyyden vuodelle 2019)

– Pilkkikilpailut Pitkoslammella (lauantaina 6.4 klo 9, kokoontuminen Viskarin tiellä.

14.  Kokouksen päättäminen, kokous päätettiin klo 20:30.

Puheenjohtaja                                                                         Sihteeri

Ville Oinonen                                                                         Perttu Kotro

Pöytäkirjan tarkastajat:

_________________________                              ________________________

Kategoriat: Uutiset

0 kommenttia

Vastaa

Avatar placeholder